Regulamin Płatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Użytkownikiem w mniemaniu regulaminu jest osoba, która dokona zakupu dowolnego świadczenia.

1.2. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec zmianie. Data ostatniej modyfikacji 18.06.2019r.

1.3. Kanałem płatności w mniemaniu regulaminu jest to wybrany sposób zapłaty za wybrane świadczenie.

2. Zawarcie umowy

2.1. Regulamin dostępny do odczytu jest w formie elektronicznej w serwisie premium.yt.

2.2. Użytkownik przed zakupem dowolnego świadczenia jest zobowiązany do akceptacji regulaminu.

2.3. Zawarcie umowy odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego świadczenia, wybranie kanału płatności przez użytkownika i uiszczenia płatności za jego pomocą.

3. Płatności

3.1. Dostępnym kanałem płatności w serwisie jest przelew.

3.2. Ceny każdego świadczenia dla każdego kanału płatności są jawne i dostępne w formularzu dokonywania płatności.

3.3. Ceny świadczeń mogą różnić się ceną zależnie od wybranego kanału płatności.

3.4. Kanały płatności przelewów są obsługiwane przez firmę Dotpay.

3.4.1. Przed dokonaniem zakupu tym kanałem płatności należy zapoznać się i zaakceptować regulamin umieszczony tutaj.

3.4.2. W przypadku nieotrzymania lub otrzymania błędnego kodu zwrotnego użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji tutaj.

3.5. Serwis premium.yt zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów email użytkowników korzystających ze sklepu do informowania o promocjach i nowościach w serwisie premium.yt pod warunkiem, że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas dokonywania zakupu zaznaczając odpowiednie pole. Maile nie zostaną przekazane osobom trzecim.

3.6. W przypadku gdy użytkownik nie chce otrzymywać informacji o promocjach lub nowościach w serwisie ma prawo do zrezygnowania z ich otrzymywania, kontaktując się przez adres mailowy: [email protected]

4. Reklamacje

4.1. Jako iż serwis premium.yt świadczy usługi drogą elektroniczną, mogą wystąpić czasowe problemy z dostępnością. Jeśli z ewidentnej winy serwisu Użytkownik nie otrzyma właściwego świadczenia, ma prawo zgłosić reklamację kontaktując się przez następujący adres mailowy: [email protected]

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na następujący adres mailowy: [email protected] w terminie 14 dni od dnia otrzymania usługi.

6. Zasady świadczenia usług

6.1. Serwis premium.yt, nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie rozpowszechnia jakichkolwiek danych użytkowników.

6.2. Ceny świadczeń w serwise premium.yt w każdej chwili mogą ulec zmianie.

6.3. Zamówienia przyjmowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu, a świadczenia realizowane są automatycznie w chwili uiszczenia opłaty.

6.4. Usługodawcą jest osoba fizyczna Szymon Kliniewski. Kontakt z usługodawcą: [email protected]